Metodologia Athlon

Model cyklicznego rozwoju Athlon

Nazwa Athlon pochodzi z angielskiej pisowni greckiego słowa αθλο, które można przetłumaczyć jako wyczyn, praca, znój, walka, atletyka, a także dwanaście punktów okręgu niebieskiego.
W wyniku wieloletnich obserwacji rzeczywistości, w której funkcjonują ludzie biznesu, dokonaliśmy podziału tej rzeczywistości na 12 sektorów rozwoju kompetencyjnego i osobistego, które nazwaliśmy Athlon. W każdym z tych sektorów człowiek biznesu rozwija postawy i kompetencje potrzebne do rozwoju siły indywidualnej oraz społecznej, które są niezbędne do przyjmowania odpowiedzialności za prowadzenie biznesu.

Holistyczny model Athlon pozwala na zdiagnozowanie poziomu rozwoju świadomości indywidualnej i prezentowanych postaw w 12 sektorach aktywności biznesowej.


Cztery Energie

ani1Rozwój kluczowych kompetencji biznesowych zawsze rozpoczynamy od rozwoju świadomości i wzmocnienia postawy w sektorze zdiagnozowanym jako rozwojowy. Rozwój kompetencji strukturalnych, związanych z wdrożeniem modeli biznesowych i ich intelektualną komunikacją, wprowadzamy po osiągnięciu przez uczestników programu rozwojowego wymaganej postawy i gotowości do wzięcia odpowiedzialności za zarządzany obszar (zarówno ludzi, jak i wynik).


12 Ról Athlon / 12 Sektorów Rozwoju

Athlon unikalna metodologia 06


Rozwój kompetencji biznesowych wg modelu Athlon ma charakter sekwencyjny – opanowanie kolejnego sektora jest uwarunkowane opanowaniem sektora poprzedniego.

W zależności od indywidualnych doświadczeń biznesowych uczestników cyklu Athlon – zarówno menedżerów, zespołów pracowniczych, jak i specjalistów – możliwe jest przeprowadzenie projektów rozwojowych na 3 poziomach gotowości osiągania celów.

Są to:

  • Poziom celów indywidualnych
  • Poziom celów zespołowych
  • Poziom celów organizacyjnych

Nasza wstępna oferta oparta na modelu Athlon obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • Holistyczne Zarządzanie - programy rozwojowe dedykowane menedżerom wszystkich szczebli i kandydatom na menedżerów.
  • Holistyczny Zespół - głębokie programy rozwojowe dedykowane całym zespołom.
  • Holistyczna Sprzedaż - programy rozwojowe dedykowane ludziom sprzedaży na różnych poziomach ich rozwoju i odpowiedzialności
  • Holistyczny Coaching - głęboki, wielokierunkowy coaching oparty o pełną indywidualną analizę Athlon.
  • Holistyczna Kariera - programy rozwojowe dedykowane wszystkim ludziom biznesu, którzy chcą się rozwijać, w szczególności dedykowane talentom.