„Aby osiągnąć wiedzę, każdego dnia coś sobie dodawaj. Aby osiągnąć mądrość, każdego dnia od czegoś się uwalniaj”
Lao Tsy

Holistyczna Kariera to program rozwojowy skierowany do wszystkich uczestników organizacji biznesowych i kandydatów na ludzi biznesu, którzy nie pełnią aktualnie funkcji menedżerskich. Celem programu jest pogłębienie samoświadomości uczestników, świadomości biznesowej, przygotowanie do przyjęcia odpowiedzialności za obszar, zespół i wynik, a także wielokierunkowy rozwój kompetencji uniwersalnych i leadershipowych potrzebnych do rozwoju kariery biznesowej. Nasz program oparty jest o holistyczny, 12-to sektorowy model kompetencyjny Athlon. W każdym z sektorów pracujemy przede wszystkim nad świadomością kluczowych cech sektora, następnie rozwijamy postawę dojrzałości roli przypisanej do danego sektora, aby w efekcie uruchomić kompetencje użytkowe reprezentowane przez sytuacje i zachowania każdego z sektorów rozwojowych. W zależności od indywidualnej dojrzałości i doświadczeń biznesowych uczestników cyklu Holistyczna Kariera Athlon możliwe jest przeprowadzenie projektów rozwojowych na 3 poziomach gotowości osiągania celów.

Są to:

  • Poziom celów indywidualnych
  • Poziom celów zespołowych
  • Poziom celów organizacyjnych

Cele realizowane w trakcie projektu są ustalane w wyniku przeprowadzenia wstępnego badania diagnozującego poziom aktywności uczestnika w 12 sektorach modelu Athlon oraz w czasie wywiadów indywidualnych przeprowadzanych z każdym uczestnikiem projektu.

Nasza propozycja holistycznego rozwoju świadomości, postaw i kompetencji biznesowych może mieć formułę pełnego – 12-to sektorowego programu rozwojowego, jak również może mieć charakter programu wzmacniającego funkcjonowanie najbardziej deficytowych energii. W obu przypadkach naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji zharmonizowania wszystkich energii potrzebnych uczestnikowi do dojrzałego i skutecznego funkcjonowania w roli nowoczesnego lidera biznesu.

Nasz projekt rozpoczynamy od uruchomienia samoświadomości, siły charakteru, poczucia odrębności ego, odwagi i asertywności – to jest rola i etap Wojownika. Kończymy na oczyszczeniu i zintegrowaniu wewnętrznych przekonań, zaindukowaniu intuicji biznesowej, skierowaniu świadomości i podświadomości „ku nowej tożsamości” – to jest rola i etap Mistyka.

Wszystkie role są ważne, wszystkie etapy są konieczne!

Zapytaj o pełną prezentację naszego modelu rozwoju świadomości, postaw i kompetencji Holistyczna Kariera Athlon: athlon@athlondevelopment.pl