Athlon DEVELOPMENT to nowa, innowacyjna marka na rynku usług doradczo – szkoleniowych w Polsce. 

Firma została założona w 2011 r. przez grupę ludzi z wieloletnim własnym doświadczeniem biznesowym oraz dużym doświadczeniem szkoleniowym i doradczym, zdobytym w projektach dla mocnych marek krajowych i międzynarodowych. Właśnie osobiste doświadczenie biznesowe, prawdziwe sukcesy i porażki, są głównym czynnikiem pozwalającym nam zaproponować unikalne, autorskie podejście do rozwoju ludzkiego potencjału w realności biznesowej, które nazwaliśmy Athlon.

Naszym kluczowym działaniem skierowanym do ludzi biznesu jest wielowymiarowy HOLISTYCZNY ROZWÓJ kompetencyjny.

Wierzymy, że rosnące tempo zmian cywilizacyjnych i rynkowych wymaga od ludzi biznesu nie tylko coraz szybszego rozwoju kompetencji, ale również coraz większego rozwoju świadomości ich wykorzystania. Rosnąca ilość wiedzy dostępnej dzięki nowym technologiom spowodowała, że żyjemy w natłoku wiedzy, który graniczy z informacyjnym chaosem. Wyzwaniem dla ludzi biznesu staje się więc nie zdobywanie wiedzy, ale jej selekcja i integracja ze sobą (jednostkami i zespołami) i ze środowiskiem biznesowym.

Zakres naszej działalności jest skierowany do najważniejszych SIŁ LUDZKICH organizacji bizneso-wych i zawiera zintegrowaną propozycję rozwojową opartą o model Athlon: 

  • Holistyczne Zarządzanie
  • Holistyczny Zespół
  • Holistyczna Sprzedaż
  • Holistyczny Coaching
  • Holistyczna Kariera