Insights Discovery

Insights Discovery™ to metoda diagnozująca i opisująca indywidualny styl funkcjonowania oraz jego konsekwencje dla interakcji zachodzących pomiędzy jednostką a jej środowiskiem zawodowym.

Może ona stanowić bazę do budowy kompleksowych rozwiązań w zakresie rozwoju indywidualnego oraz kształtowania efektywnych relacji interpersonalnych. Jest to przystępna, intuicyjna i wysoce skuteczna metoda, której kompleksowość odzwierciedla i umożliwia zrozumienie szerokiego spektrum zachowań ludzkich w sytuacjach zawodowych.

Metodologia Insights Discovery™ jest niezwykle elastyczna, co pozwala wykorzystać ją na każdym etapie działań podejmowanych przez organizację w obrębie polityki personalnej, tzn.:

 • w trakcie rekrutacji 
 • do planowanie ścieżek kariery 
 • do budowanie zespołów
 • do rozwoju kompetencji przywódczych i zarządczych
 • do rozwoju kompetencji komunikacyjnych
 • do wzrostu efektywności indywidualnej i zespołowej
 • do wzrostu efektywności w procesach sprzedaży i obsługi klienta
 • jako narzędzie wspierające efektywność procesów coachingowych
 • a także w procesach outplacementowych.

Obecnie programy Insights Discovery™ z powodzeniem wykorzystywane są przez wiele przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, w różnym zakresie – zależnie od indywidualnych potrzeb organizacji.

Podstawą modelu Insights Discovery™ jest teoria osobowości wybitnego szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. Model powstał w roku 1987, a jego autorem jest Andrew Lothian, znawca i wielki entuzjasta dzieł Junga, założyciel Insights Learning & Development Ltd., organizacji konsultingowej z siedzibą w Dundee, Szkocja.


Główna idea Insights Discovery™ to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy.

Insights Discovery™ daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego. Punktem wyjścia dla analiz jest zatem jednostka oraz jej preferencje; połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji. Model ukazuje trudności interpersonalne zespołów w kategoriach różnic typologicznych wskazując jednocześnie drogi modyfikacji zachowań jednostek w sytuacjach zawodowych.

Insight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 energie kolorystyczne Insights

Insights Discovery™ przekłada język psychologii jungowskiej na język kolorów, symbolizujących określony zespół cech osobowości. Cztery energie kolorystyczne odzwierciedlają cztery style funkcjonowania, cztery typy behawioralne. Każdy z nas posiada pewną kombinację wszystkich energii kolorystycznych, jednak zawsze jeden kolor, dwa lub trzy są kolorami dominującymi i to właśnie one determinują komunikację oraz procesy decyzyjne.

Szkolenia i procesy rozwojowe prowadzone przez nas przy użyciu metodologii Insights Discovery™ :

 1. Rozwój efektywności indywidualnej i zespołowej - czyli jak wykorzystać swój potencjał do osiągania lepszych wyników i wzmacniać siłę swojego zespołu
 2. Przywództwo i zarządzanie - czyli jak wykorzystać potencjał behawioralny menedżera do zbudowania inspirującego i skutecznego przywództwa
 3. Budowanie i rozwój zespołu - czyli jak przeprowadzić zespół przez kolejne etapy jego rozwoju z uwzględnieniem zróżnicowania preferencji behawioralnych jego członków
 4. Coaching rozwojowy - czyli jak efektywnie rozwijać innych w oparciu o ich naturalny potencjał behawioralny 
 5. Aikido sprzedaży - czyli inteligencja komunikacyjna w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 6. Indywidualny proces developmentowy – coaching, consulting, trening indywidualny

Uwaga! We wszystkich ww. szkoleniach i procesach rozwojowych pierwszym działaniem projektowym jest przeprowadzenie diagnostyki indywidualnej Insights Discovery™ przy pomocy kwestionariusza on-line. W zależności od potrzeb Klienta, indywidualny raport diagnostyczny może zawierać następujące opcje:

 • Rozdział: Podstawowy (konieczny do wygenerowania pozostałych opcji)
 • Rozdział: Zarządzanie
 • Rozdział: Skuteczna Sprzedaż
 • Rozdział: Rozwój Osobisty
 • Rozdział: Pytania Rekrutacyjne

W przypadku diagnostyki zespołów, każdy z członków zespołu powinien przejść diagnostykę indywidualną, natomiast wykresy zbiorcze: Grupa na Kole Insights oraz Style uczenia się w grupie są dostępne bez dodatkowych opłat.

Zapytaj o szczegółową ofertę diagnostyczną i szkoleniową opartą o metodologię Insights Discovery™: athlon@athlondevelopment.pl