Menedżerowie to najważniejsza siła napędzająca rozwój organizacji.

Ich wielokierunkowe kompetencje i doświadczenia decydują o przepływie energii biznesu przez organizm każdej firmy. Nasza oferta rozwoju kompetencji zarządczych oparta jest o holistyczny, 12-to sektorowy model kompetencyjny Athlon. W każdym z sektorów pracujemy przede wszystkim nad świadomością kluczowych cech sektora, następnie rozwijamy postawę dojrzałości roli menedżerskiej przypisanej do danego sektora, aby w efekcie uruchomić kompetencje użytkowe reprezentowane przez sytuacje i zachowania każdego z sektorów rozwojowych.

W zależności od indywidualnych doświadczeń biznesowych uczestników cyklu Holistyczne Zarządzanie Athlon możliwe jest przeprowadzenie projektów rozwojowych na 3 poziomach gotowości osiągania celów.

Są to:

  • Poziom celów indywidualnych
  • Poziom celów zespołowych
  • Poziom celów organizacyjnych

Cele realizowane w trakcie projektu są ustalane w wyniku przeprowadzenia wstępnego badania diagnozującego poziom aktywności uczestnika w 12 sektorach modelu Athlon oraz w czasie wywiadów indywidualnych przeprowadzanych z każdym uczestnikiem projektu. Nasza propozycja holistycznego rozwoju świadomości, postaw i kompetencji menedżerskich może mieć formułę pełnego – 12-to sektorowego programu rozwojowego, jak również może mieć charakter programu wzmacniającego funkcjonowanie najbardziej deficytowych energii. W obu przypadkach naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji zharmonizowania wszystkich energii potrzebnych menedżerowi do dojrzałego i skutecznego funkcjonowania w roli nowoczesnego, odważnego lidera biznesu.

Nasz projekt rozpoczynamy od uruchomienia samoświadomości, siły charakteru, poczucia odrębności ego, odwagi i asertywności – to jest rola i etap Wojownika. Kończymy na oczyszczeniu i zintegrowaniu wewnętrznych przekonań, zaindukowaniu intuicji biznesowej, skierowaniu świadomości i podświadomości „ku nowej tożsamości” – to jest rola i etap Mistyka. Wszystkie role są potrzebne, wszystkie etapy są konieczne!

Zapytaj o pełną prezentację naszego modelu rozwoju świadomości, postaw i kompetencji:
Holistyczne Zarządzanie Athlon: athlon@athlondevelopment.pl