W każdym z nas drzemie geniusz, tylko trzeba w niego uwierzyć i z pokorą go realizować.

Każdy z nas niesie ze sobą pewną historię doświadczeń życiowych, z których jedne są ważnymi twórcami naszej tożsamości - wzmacniają nas lub osłabiają, a inne pozostają jedynie wspomnieniami. To, jak działamy na co dzień zarówno w sferze zawodowej, jak rodzinnej i społecznej, istotnie zależy od tego, jak układała się nasza dotychczasowa ścieżka. Dodając do tego nasze predyspozycje i potencjał naturalny, tworzymy osobę o niepowtarzalnym postrzeganiu i rozumieniu rzeczywistości. Wówczas funkcjonujemy zgodnie z naszym profilem behawioralnym, który możemy opisać przy pomocy narzędzi diagnostycznych wykorzystujących skale opracowane przez C. G. Junga, takich jak Insights Discovery, DISC, Thomas Int., Predictive Index, czy Ensize).

Pozytywnymi efektami zastosowania tego typu narzędzi diagnostyczno-rozwojowych w praktyce biznesowej są m.in. wzrost różnorodności w byciu członkiem zespołu i oraz bardziej naturalne wnoszenie do grupy własnej energii.

Menadżerowie zarządzają ludźmi zgodnie ze swoim stylem i dzięki temu każdy szef jest inny, ma inne umiejętności osiągania celów i zarządzania zespołem.

Dlatego też szkolenia grupowe nie zawsze dają oczekiwany rezultat. Aby osiągnąć zrównoważony rozwój, potrzebujemy pracować indywidualnie poprzez docieranie do istoty sytuacji, przyczyny danego stanu i znalezienie sposobu na rozwiązanie problemów.

Model C. G. Junga doskonale się wpisuje w nasz 12-sektorowy Program Rozwoju Indywidualnego, Kadry Zarządzającej i Kluczowych Zespołów pod nazwą:

Program Efektywności Osobistej
dla każdego członka zespołu,
a w szczególności
dla Menadżerów i Dyrektorów

Celem programu jest koncentracja na OSOBIE Menadżera (Dyrektora czy Pracownika), jego indywidualnych osiągnięciach, możliwościach i potencjale. Działania skierowane indywidualnie opierają się na metodologii coachingu, konsultingu i mentoringu, pochodzącego od niezależnego zewnętrznego Coacha.

Cały cykl rozwojowy skierowany jest na uzyskanie zrównoważonej siły w każdym aspekcie 12 sektorów Athlon.

Świadomość własnego stylu naturalnego ułatwia dotarcie do innych w sposób dla nich zrozumiały. Znikają wówczas trudności w relacjach, a kontakty z innymi - nie tylko w pracy - stają się klarowne i efektywne.

Zapytaj o pełną prezentację naszego modelu rozwoju świadomości, postaw i kompetencji Menadżer z Tożsamością: athlon@athlondevelopment.pl