Biznes to ludzie. To w ich decyzjach i działaniach leży źródło większości sukcesów. Są najbardziej wartościowym kapitałem każdej firmy. Dlatego tak istotnym narzędziem w rozwoju firmy są szkolenia menedżerskie w zakresie zarządzania zespołem, przygotowane z myślą o osobach obejmujących funkcje kierownicze, odpowiedzialnych za budowanie i rozwijanie zespołów, motywowanie, moderowanie i rozwiązywanie konfliktów, czy zarządzanie zmianą.

Przywództwo to ciągła adaptacja!

Nowoczesny biznes wymaga elastycznego podejścia – także w obszarze zarządzania zespołem. Na liderach spoczywa ogromna odpowiedzialność za realizację celów w wielu obszarach. Po pierwsze – dotyczy ona zarządzania efektywnością pracy, dbałości o jakość wykonywanych przez podwładnych obowiązków. Po drugie – wiąże się ona z koniecznością zadbania o dobrą atmosferę pracy, nieustanną motywację pracowników, umiejętne i natychmiastowe rozwiązywanie pojawiających się problemów, jak również efektywną współpracę i skuteczną komunikację. Po trzecie – każda grupa pracowników na pewnym etapie swojego rozwoju powinna stać się sprawnie działającym, zintegrowanym zespołem, albo - wcześniej czy później – ulegnie rozpadowi. Zarządzanie zespołem to o wiele więcej niż dobra organizacja pracy grupy pracowników. Dlatego warto pamiętać, że sprawny menedżer to nie tylko osoba, która stosuje twarde zarządzanie, czyli wydaje polecenia i rozlicza z efektywności oraz skuteczności działań. To także autorytet w kwestiach zawodowych, dysponujący wiedzą, wspierający swoich pracowników, będący dla nich w pełni dyspozycyjny, ale i wymagający – oczekujący konkretnych rezultatów i osiągnięcia celów, które umie skutecznie kontraktować. Musi więc być osobą, która nieustannie dba o poszerzanie własnych kompetencji – zarówno tych zawodowych, jak i psychologicznych, związanych z inteligencją emocjonalną.

Budujemy, motywujemy, inspirujemy!

Budowanie strategii HR jest częścią codzienności każdej firmy, która troszczy się o swój dalszy rozwój. Szkolenia, które przygotowaliśmy w obszarze zarządzania zespołem, są częścią tego procesu. W czym tkwi sedno sprawy? W rozumieniu sukcesu, który musi być celem wspólnym pracowników oraz firmy. To do zadań lidera należy nieustanne odkrywanie źródeł motywacji i potrzeb pracowników oraz łączenie ich jednostkowych interesów z kierunkiem rozwoju firmy. Musi stale budować zespół, motywować i podtrzymywać zaangażowanie w realizację poszczególnych zadań i projektów. Wykorzystując w tym celu wiedzę, jak i umiejętności doskonalone w trakcie naszych szkoleń, będzie w stanie zadbać o to, aby oprócz realizacji celów biznesowych jego podwładni mieli też możliwość rozwoju i uczenia się.

Strategia personalna

Zarządzanie zespołem wymaga dostosowania strategii personalnej. Oczywiście musi ona odpowiadać strukturze organizacyjnej firmy, profilowi jej działalności oraz kulturze organizacji. Zupełnie inaczej będzie budowana w kilkuosobowym dziale niewielkiego przedsiębiorstwa, a inaczej w jednej z wielu grup projektowych będących częścią dynamicznie rozwijającej się korporacji. Bez względu na to, jakiemu podmiotowi ma służyć, musi uwzględniać kilka podstawowych elementów. Jej budowania również uczymy w trakcie prowadzonych przez nas szkoleń. Zwracamy uwagę liderów na istotne kwestie, mające bezpośredni wpływ na efektywność zarządzania zespołem pracowniczym. Najważniejsze z nich to:

  • źródła motywacji indywidualnej oraz ich zbieżność z celami rozwoju firmy i wartościami firmowymi,
  • dostępne narzędzia motywacyjne, m.in. precyzyjnie przygotowane ścieżki kariery, system wynagrodzeń i bonusów, system ocen pracowniczych,
  • wielkość zespołów i dynamika powiększania zespołu,
  • etapy rozwoju zespołu i rola lidera w procesie budowania dojrzałego zespołu,
  • zarządzanie zespołem o niejednorodnej strukturze lub formie zatrudnienia,
  • zarządzanie różnorodnością w zespole.

Na koniec warto także wspomnieć, że zarządzanie zespołem nierozerwalnie wiąże się z ciągłym podnoszeniem kompetencji zawodowych i społecznych menedżera - lidera. Szkolenia, których program został przygotowany przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, to z pewnością efektywna pomoc w zadbaniu o ten rozwój.

Zapytaj o rozwiązanie dla twojego biznesu: athlon@athlondevelopment.pl