Holistyczne podejście do rozwoju ludzi biznesu – "Dlaczego to porusza?"

Przygotowanie ludzi biznesu do wyzwań w warunkach niepewności, a w szczególności kryzysu gospodarczego, zagrożeń i szans, jakie stwarzają częste i niespodziewane zmiany w organizacjach i rynkach jest możliwe w całościowej – holistycznej formule, która reprezentuje równowagę i harmonię różnych czynników rozwoju kompetencyjnego i samorozwoju. Metoda holistyczna prowadzi do stabilnego, cyklicznego wzrostu dojrzałości ludzi biznesu i daje możliwość osiągania trwałych sukcesów w relacjach biznesowych skierowanych do wewnątrz i na zewnątrz każdej organizacji biznesowej.

Jako alternatywa dla tradycyjnego sposobu nauczania podejście holistyczne widzi bardziej subtelne relacje we wszystkich środowiskach (zarówno biznesowych jak i niebiznesowych) i unika napięcia przeciwieństw pochodzących z przesiąkniętej nadmierną rywalizacją filozofii zachodniej.

Szkolenie holistyczne ma również za zadanie podnieść emocjonalną świadomość interpersonalną, wrażliwość i życzliwość, poczucie sensu, a także szerszy i silniejszy wpływ całościowego podejścia do zarządzania rozwojem osobistym. Konsekwencją takiego podejścia jest duchowe spełnienie menedżerów i zespołów, jak również wzmocnienie całych organizacji biznesowych, których członkowie są uczestnikami holistycznych programów rozwojowych.

Zakres naszej działalności jest skierowany do najważniejszych SIŁ LUDZKICH organizacji biznesowych i zawiera zintegrowaną propozycję rozwojową opartą o holistyczny model Athlon.

W zależności od indywidualnych doświadczeń biznesowych uczestników cyklu Athlon – zarówno menedżerów, zespołów pracowniczych, jak i specjalistów – możliwe jest przeprowadzenie projektów rozwojowych na 3 poziomach gotowości osiągania celów.

Są to:

  • Poziom celów indywidualnych
  • Poziom celów zespołowych
  • Poziom celów organizacyjnych