Do głębi poruszamy

Nasze wieloletnie doświadczenia biznesowe i szkoleniowe pozwoliło nam przygotować rozwiązania, które koncentrują się na głębokim poruszaniu samoświadomości i indywidualnej, dynamicznej motywacji uczestników programów rozwojowych.

Przekaz wiedzowy i intelektualny jest obecnie dostępny w tak wielu źródłach i postaciach, że angażowanie ludzi biznesu w kolejne wydarzenia edukacyjne proponujące coraz obszerniejsze kwanty wiedzy byłoby marnowaniem czasu i energii ludzi biznesu.

Dlatego w naszych warsztatach, szkoleniach i cyklach coachingowych opieramy się na głębokim doświadczeniu i zapraszamy do eksperymentowania. Dotykamy najważniejszych obszarów ludzkiej świadomości i transponujemy ją na dojrzałość biznesową.
Metody naszej pracy zmuszają uczestników warsztatów do zajęcia wyraźnego stanowiska wobec kluczowych problemów dotyczących wartości, którymi kierują się w życiu i prowadzonym biznesie oraz ich rzeczywistego wpływu na siłę organizacji oraz trwały efekt biznesowy.

W naszym podejściu do rozwoju każdego z uczestników warsztatów koncentrujemy się zarówno na głębokim doświadczeniu i pobudzeniu świadomości w 12 sektorach rozwoju kompetencyjnego i osobistego Athlon, jak i na wsparciu uczestników we wdrożeniu skutków tego doświadczenia do ich rzeczywistości biznesowej.

DO GŁĘBI PORUSZAMY,
INSPIRUJEMY, ZMIENIAMY, ODKRYWAMY
LUDZI BIZNESU!

Wierzymy, że najpierw jest się mocnym człowiekiem, a potem robi się dobry biznes.

RUN LIFE, RUN BUSINESS