Digital Knowledge Cluster zamiast "EduKlaster Nowe Media w Edukacji"

Digital Knowledge Cluster zamiast "EduKlaster Nowe Media w Edukacji"

7 kwietnia 2014

„EduKlaster Nowe Media w Edukacji”, którego członkiem od marca 2013 r. jest Athlon Development, 18.03.2014 zmienił nazwę na „Digital Knowledge Cluster”. Członkowie klastra stwierdzili, że nazwa Digital Knowledge Cluster lepiej odzwierciedla koncentrację klastra na uczeniu osób dorosłych, współpracy z biznesem i tworzeniu treści cyfrowych. Dodatkowo pozwoli to uniknąć sporu z fińskim EduClustrem o możliwości używania nazwy eduKlaster.

Digital Knowledge Cluster (DKC) to sieć współpracy skupiająca podmioty otwarte na innowacje i działające w obszarze uczenia, wsparcia biznesu oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Celem DKC jest podniesienie konkurencyjności, innowacyjności i jakości usług świadczonych przez Członków Klastra, budowa sieci współpracy i rozwoju oraz promocja realizowanych działań.

Do  zadań DKC należą:
• tworzenie wiedzy i rozwiązań w zakresie szkoleń i doradztwa,
• rozwój innowacyjnych technologii edukacyjnych,
• zapewnienie wzorcowej infrastruktury,
• scalanie i współpraca branży,
• upowszechnianie wiedzy i wypracowanych rozwiązań,
• promocja klastra i członków,
• monitoring trendów zarządzania w zakresie technologii ICT, szkoleń i doradztwa.

Klaster powstał w październiku 2007 roku, jako EduKlaster – Nowe Media w Edukacji. Od momentu powstania działania EduKlastra - nastawione były przede wszystkim na wspólną realizację projektów badawczych, szkoleniowych i transferu technologii. W marcu 2014 nazwa sieci została zmieniona na Digital Knowledge Cluster, co lepiej odzwierciedla koncentrację członków klastra na uczeniu osób dorosłych, współpracy z biznesem i tworzeniu treści cyfrowych.